Εταιρία Ελλήνων λογοτεχνών, Γενναδίου 8 και Ακαδημίας, 7ος όροφος, Aθήνα. Τ.Κ 10678, Τηλ. 210 - 3834559 Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024

 

                                                          

                        Τα Διοικητικά Όργανα της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ» 
                                 όπως προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες την 9/10/2022
  
                 

                                                                 


                                                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΛ


                                                                             Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Καρούσος

                                                                              Αντιπρόεδρος: Γιώργος Μαρινάκης

                                                                              Γεν. Γραμματέας: Αυγερινός Ανδρέου

                                                                              Γεν. Έφορος: Δημήτρης Λαμπρόπουλος

                                                                              Ειδ. Γραμματέας: Γιάννης Βέλλης

                                                                              Ταμίας: Ελένη Κοντόζογλου – Συκά


                                                                                                       Μέλη: 

                                                                    Αυλωνίτης Σπύρος Κούρβας Παναγιώτης

                                                                                            Σταυράκης Γιώργος